Asystent - Ka Regionu Sprzedaży

PepsiCo

Auto req ID: 148013BR

Job Description

Osoba, która obejmie to stanowisko, będzie blisko współpracować z Menedżerem Dywizji i Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży, a do głównych zadań tej osoby należeć będzie:

 • Przygotowywanie raportów, zestawień, rankingów oraz innych danych na potrzeby przełożonego i kierowników dywizji;
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów administracyjnych i księgowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań dywizji;
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji i przepływu informacji zarówno wewnątrz dywizji, jak i w relacjach z innymi obszarami biznesu;
 • Bieżące wsparcie administracyjno-biurowe;
 • Przygotowywanie prezentacji i materiałów na spotkania miesięczne oraz na inne potrzeby przełożonego;
 • Organizacja spotkań dywizji i podróży służbowych kierowników oraz ich rozliczanie.

Sprawy administracyjne:
 • Nadzór nad prowadzeniem list obecności pracowników, rejestr urlopów i zwolnień lekarskich;
 • Informowanie pracowników o wszelkich istotnych kwestiach;
 • Zapewnienie odzieży roboczej, (forms) formularzy, środków czystości i artykułów piśmienniczych;
 • Przyjmowanie korespondencji od klientów wewnętrznych, przyjmowanie i przekazywanie wiadomości telefonicznych;
 • Odbieranie korespondencji elektronicznej i listownej, przekazywanie korespondencji zainteresowanym odbiorcom;
 • Współpraca z departamentami: finansowym i personalnym, etc.;
 • Organizacja i prowadzenie okolicznościowych imprez (konferencje/ spotkania zespołu/dywizji);

Qualifications/Requirements

Podstawowe umiejętności/doświadczenie wymagane na tym stanowisku:

 • Bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office (w szczególności Excel i PowerPoint);
 • Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej w dziale sprzedaży lub innej części biznesu;
 • Samodzielność, odpowiedzialność i gotowość do pracy w dynamicznym środowisku;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych, operatywność i elastyczność w działaniu;
 • Dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość innych systemów wspierających sprzedaż (Gatekeeper, SAP) będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Relocation Eligible: Not Applicable
Job Type: Regular
Read Full DescriptionHide Full Description
Confirmed 16 hours ago. Posted 23 days ago.

Discover Similar Jobs

Suggested Articles

One Step Register
Need an account? Sign Up